Profile photo of Katarzyna Anna Kapitan

Katarzyna Anna Kapitan

Roles:
Author, Reviewer

Affiliation:
University of Oxford

Country:
United Kingdom